bankboek

Bankboek is een programma om de transacties van een of meerdere ING / ABN-AMRO-rekeningen op de pc/laptop bij te houden. Het programma importeert de '*.asc' files, welke van de ING-site zijn gedownload of de *.xls files van ABN-AMRO. Het programma kan na een korte leercurve aan een groot aantal transactie's een categorie toekennen.

De belangrijkste kenmerken:

  • Automatisch herkennen van categorieën op bankrekening of op een zoekwoord 
  • Eenvoudig switchen tussen verschillende ING/ABN-AMRO rekeningen
  • Snel een zoekwoord in naam of mededelingen om een categorie definiëren 
  • Jaar- en categorieoverzichten 
  • Leest alleen het 'download' bestandsformat 'CSV' bij de ING
  • Leest alleen het 'download' bestandsformat 'XLS' bij de ABN-AMRO